Argan Yağı Hakkında Genel Bilgiler

Uyarılar

Argan yağı:  

-       Haricen kullanılmalıdır.

-       Serin yerde ve ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir.  

-       Güneş ışığından korunmalıdır.

-       Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.  

-       Göze temas ettirilmemelidir. Temas halinde bol su ile durulanmalıdır.